Plakat Koła Naukowego Lider

Studenckie Koło Naukowe

LIDER

  • możliwość rozwoju na każdej płaszczyźnie,
  • działalność naukowa prowadząca do otrzymania stypendium,
  • udział w licznych szkoleniach i warsztatach (także certyfikowanych),
  • wsparcie i pomoc starszych kolegów,
  • grupa świetnych osób, którzy chcą od studiowania czegoś więcej,
  • wymiana doświadczeń, informacji

O nas

Studenckie Koło Naukowe LIDER to organizacja studencka działająca w Instytucie Zarządzania Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. SKN Lider powstało w 2011 roku. Od 2019 roku do chwili obecnej opiekę nad kołem sprawuje mgr Paulina Kozieł, która sama w czasie studiów zasiadała w jego Zarządzie.

Działalność SKN Lider skupia się przede wszystkim na działalności naukowej (związanej z publikacją artykułów naukowych, udziale w konferencjach naukowych oraz organizacją konferencji naukowych, których efektem jest wydanie monografii), działalności organizacyjnej (organizacja wszelkiego rodzaju szkoleń, certyfikowanych warsztatów i konkursów dla studentów) oraz działalności charytatywnej. Wspomniana działalność jest realizowana dzięki współpracy pomiędzy studentami a przedsiębiorstwami, instytucjami i organizacjami z województwa świętokrzyskiego i nie tylko, a także dzięki wsparciu Centrum Nauki i Kultury UJK, władz Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Instytutu Zarządzania. Podczas swoich działań studenci nawiązali również kontakt z innymi ośrodkami akademickimi, szczególnie współpracując z Politechniką Świętokrzyską.

SKN Lider podjęło współpracę m.in. z następującymi organizacjami: Studenckie Forum Business Centre Club (SF BCC), Akademickie Biuro Karier UJK, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Świętokrzyska Republika Studencka, Obszar Rozwoju, Toastmasters Kielce, Kielecki Park Technologiczny, AISEC Kielce oraz z licznymi fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie województwa świętokrzyskiego.

Studenci będący członkami SKN Lider, oprócz organizacji poszczególnych przedsięwzięć, dbają o poszerzanie swojej wiedzy z zakresu zarządzania, logistyki, marketingu, przedsiębiorczości oraz umiejętności miękkich, uczestnicząc w licznych seminariach, szkoleniach, warsztatach i spotkaniach organizowanych przez inne jednostki i organizacje. Studenci SKN Lider uczestniczą również w konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz publikują artykuły naukowe. Są także stypendystami Rektora, Ministra Edukacji i Nauki, członkami komisji na szczeblu wydziałowym i uczelnianym oraz członkami samorządów studenckich.

Działalność

działalność naukowa – pisanie artykułów naukowych, udział w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, czego efektem są liczne stypendia Rektora i Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrody,

działalność organizacyjna – wspólnie z zaprzyjaźnionymi przedsiębiorstwami czy innymi organizacjami organizujemy przydatne i ciekawe szkolenia, warsztaty i seminaria, zarówno dla członków koła (o charakterze wewnętrznym), jak i dla pozostałych studentów (o charakterze otwartym),

promocja Uniwersytetu, Wydziału i Instytutu – działamy z pełnym poparciem władz Uniwersytetu, Wydziału i Instytutu, promując nasz Uniwersytet na różnych wydarzeniach uczelnianych i zewnętrznych,

działalność charytatywna – organizacja akcji charytatywnych, mających na celu pomoc potrzebującym w różnym zakresie, nawiązywanie współpracy z potencjalnymi pracodawcami – nasza działalność owocuje zdobywaniem cennych kontaktów, a w efekcie bardzo często praktykami, stażami czy podejmowaniem pracy w wybranych przedsiębiorstwach i organizacjach,

miło spędzony czas w fajnym towarzystwie – oprócz powyższych działań również miło spędzamy ze sobą czas – wyjścia i wyjazdy integracyjne łączą przyjemne z pożytecznym, a zapewniamy, że w naszym kole są wyłącznie super ludzie, przekonaj się i dołącz do nas

Array
Paulina Kozieł

Opiekun

Array
Weronika Drabik

Prezes

Array
Sandra Kuś

Zastępca

Array
Karolina Stańczak

Sekretarz

Album

Kontakt

Studenckie Koło Naukowe LIDER
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Instytut Zarządzania
Uniwersytecka 15
25-406 Kielce, Polska